Tilbage til ejendomsvisning
Cortex Park

PLANFORHOLD OG PARKERING

Cortex Park er planlægningsmæssigt opdelt i 3 etaper, der beskrives enkeltvis nedenfor.

Første etape af Cortex Park - ca. 66.100 etm² - er omfattet af Lokalplan nr. 4-703 "Forsker- & Videnparken. En ny bydel mod Niels Bohrs Allé." Første etape er centralt beliggende umiddelbart øst for Campusvej og rummer muligheder for både erhverv, hotel, butikker, boliger og kollegium.

Parkering er koncentreret i kanten af bebyggelsen, så trafikken begrænses på gader og byrum i kernen. Parkeringsstrukturen giver god adgang til parkering fra alle byggefelter og skaber samtidig plads mellem husene, så arbejdslivet kan sprede sig udenfor. Der er i lokalplanen fastsat et minimumskrav på 1 parkeringsplads pr. 150 m² etageareal og et maksimum på 1 parkeringsplads på 50 m² etageareal. Minimumskravet kan fraviges for ungdomsboliger, kollegier, ældreboliger mv.

Der er mulighed for at etablere 1/3 af parkeringspladserne i byrummene, mens op til 2/3 af parkeringspladserne kan etableres på parkeringspladser indrettet på uudnyttede byggefelter. Ved fuld udbygning skal der være indrettet parkeringsfaciliteter i konstruktionen.

Bebyggelsen bliver på 3-6 etager med en enkelt høj 12 etagers bygning som ”landmark” mod Niels Bohrs Allé. Der bygges i en tæt struktur for at minimere arealforbruget og infrastrukturen, hvilket samtidig giver mulighed for at fastholde et stort åbent landskab omkring bebyggelsen i Cortex Park.

Anden etape af Cortex Park benævnt etape 3+4 er placeret vest for Campusvej – er omfattet af lokalplan 4-774 ”Cortex Park Vest”. Denne etape rummer mulighed for erhverv, dagligvarebutik, boliger og kollegium.  Bebyggelsen bliver på 3-6 etager med enkelte højere bygninger op til 10 etager bygning mod Niels Bohrs Allé. I etape 3+4 kan der opføres 85.000 m² etageareal, hvoraf min.11.500 m² skal opføres som p-hus. Max 30 %, svarende til 25.500 m² kan udnyttes til etageboliger.


Parkering er planlagt som terrænparkering placeret med nem adgang fra alle byggefelter. Etape 3+4 er planlagt med parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal for erhverv og 1 parkeringsplads pr 150 m² etageareal for boliger. Størstedelen er etableret på terræn, resten er planlagt at kunne etableres i Parkeringshus. Det er tilladt at etablere yderligere parkeringspladser i konstruktion indenfor det enkelte byggefelt.

Sidste etape, benævnt etape 2, er placeret i det østligste område øst for etape 1. Etapen er under forberedelse for lokalplanlægning.
 

 

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Acceptér Cookies
Læs mere om cookies
Læs mere om vores persondata