Illustration: COBE og Tredje Natur

Samarbejde gav luft under vingerne

Samarbejdet mellem Freja ejendomme og Furesø Kommune satte turbo på udviklingen af Flyvestation Værløse til flyvefærdigt boligområde. Nu kan Furesø Kommune se frem til 1000 nye borgere og halvdelen af overskuddet fra salget af ejendommen.

Da Værløse Kommune blev lagt sammen med Farum Kommune, fik den nye Furesø Kommune tilbudt ejerskabet til Flyvestation Værløse. Men der var mange usikkerheder og risici forbundet ved ejerskabet, så efter en længere betænkningstid indgik Furesø Kommune med Finansministeriets mellemkomst et partnerskab med Freja ejendomme. Freja ejendomme skulle overtage ejerskabet og bære alle risici ved at udvikle området. Til gengæld ville Freja og Furesø Kommune dele overskuddet ved salget af ejendommen, når området var færdigudviklet.

- Da vi fik tilbudt Flyvestation Værløse, vidste vi, at der var en betydelig økonomisk risiko forbundet ved at udvikle området. Der var en ukendt forurening, forfaldne bygninger og fredet natur, vi skulle tage stilling til. Samtidig skulle der bygges en helt ny infrastruktur. I Furesø Kommune havde vi ingen erfaring med at omdanne tidligere militære områder, så efter vi havde tygget lidt på opgaven, indgik vi et partnerskab med Freja ejendomme, siger Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen.

Freja tog alle risici og udgifter

Aftalen indebar, at ejerskabet af Flyvestationen overgik til Freja, der påtog sig alle udgifter med at udvikle ejendommen. Freja var på det tidspunkt godt i gang med at udvikle den gamle Forsvarskommando til nyt boligområde, så der var den nødvendige viden og know how til at gå i gang med opgaven. Modellen for samarbejdet blev, at Freja udviklede ejendommen, mens Furesø Kommune som planmyndighed havde et solidt greb i tøjlerne. Overskuddet fra salget af ejendommen skulle deles ligeligt mellem de to parter.

-Vi fik en god aftale. Vi oprettede en særlig styregruppe, hvor Frejas administrerende direktør og jeg sad sammen med flere interessenter og eksperter. Vi mødtes jævnligt, og det var tydeligt, at Freja havde erfaring og ekspertise på det her område. De fik fat i nogle dygtige arkitekter, som udarbejdede en helhedsplan, som var nem at præsentere politisk og overfor borgerne. Det var et rigtig godt afsæt, siger Ole Bondo.

Illustration: MATTERS arkitekter

Blik for politiske processer

For Furesø Kommune var det vigtigt, at den nye bydel fik en grøn social profil. Derfor blev det skrevet ind i plangrundlaget, at der skulle tænkes i bæredygtige løsninger, der tog vare på den enestående natur på Flyvestationen. I helhedsplanen blev de nye boligenklaver lagt skånsomt ind i naturen, ligesom der blev opstillet krav om, at boliger skulle være svanemærkede. Lokal afledning af regnvand, gode forhold for elbiler og delebiler var en anden del, mens kommunen også lagde sig i selen for at tiltrække bofællesskaber.

-Vi har haft et godt og professionelt samarbejde med Freja gennem hele processen. De vidste, hvad der skulle til for at omdanne et tidligere militært område til en attraktiv bydel, men havde samtidig også blik for de politiske processer. De var meget bevidste om, at alt skulle illustreres og kommunikeres klart, siger Ole Bondo Christensen, der med udviklingen af Flyvestationen kan se frem til godt 1000 nye borgere i kommunen.

Mange ubekendte

En af de helt store knaster i udviklingen af Flyvestation Værløse har været håndteringen af forureningen fra militærets tid. Her har Freja påtaget sig ansvaret for driften af afværgeforanstaltningerne i de første fem år. Herefter overgår ansvaret for driften til de nye grundejerforeninger på Flyvestationen.

- Det er en kæmpe opgave med at byggemodne og udvikle sådan et område. Der er bygninger, installationer og forurening fra militærets tid, der skal håndteres. Med en masse udgifter, du ikke kender på forhånd. Der skal afsættes midler til at rive ned, byggemodne, skabe infrastruktur og håndtere forurening. Samtidig ved du ikke, hvordan boligmarkedet udvikler sig. Vi er glade for, at Freja overtog ejerskabet og indgik i en overskudsmodel med os. De havde musklerne og kompetencerne til løfte udviklingsopgaven, så vi kunne koncentrere os om opgaven som planmyndighed og om de politiske processer, slutter Ole Bondo Christensen.

Fakta om Flyvestation Værløse

Sydlejren på Flyvestation Værløse er med sine 72 ha på størrelse med Eremitagesletten og rummer et væld af militærhistoriske monumenter, enestående naturområder og kilometerlange landingsbaner, der bliver brugt flittigt af cyklister og rulleskøjteentusiaster. Et separat erhvervsområde er solgt til Filmstationen, der bruger området til at optage film og andre kreative erhverv. De 430 nye boliger bliver fordelt i en række enklaver, der er passet ind i landskabet. Der kommer både enfamilieshuse og etageboliger i den nye bydel, der bliver forbundet af et flot grønt stisystem. De gamle militærhistoriske monumenter bliver også genanvendt i stor stil. Således bliver der bygget et fælleshus for beboerne i den ene hangar, mens en anden hangar bliver værksted for lokale flyentusiaster.

Foto: Jens Anthonsen

Andre cases

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer