Illustration: Polyform

Fra nedslidt politistation til nyskabende boligområde

Efter et meget langstrakt og udfordrende forløb er den gamle politistation på Hummeltoftevej i Sorgenfri nu ved at blive omdannet til nyt spændende bolig- og centerområde. Processen har været yderst kompleks og præget af en borgerinddragelse, der løb løbsk.

Det var ikke noget kønt syn, der mødte MT Højgaards udviklingschef Torben Dahl på hans daglige tur til og fra arbejde. Midt i det idylliske Sorgenfri lå en nedslidt og forladt politistation, som bare syntes at forfalde dag for dag. Så da politistationen kom til salg hos Freja, henvendte Torben Dahl sig for at høre, om de kunne få et samarbejde op at stå.

-          Vi var på det tidspunkt i gang med et andet projekt i Lyngby Taarbæk Kommune, så vi kendte kommunen rigtig godt og havde en klar idé om, hvad der skulle til for at skabe et godt projekt på det sted, fortæller Torben Dahl.

Henvendelsen blev begyndelsen på et usædvanligt tæt samarbejde, som skulle vise sig at spænde over godt fem år. For grunden på politistationen viste sig at rumme ikke kun én, men mange gordiske knuder, der skulle løses, før der kunne komme gang i udviklingen.

- Butikscentret ved siden af Politistationen havde i årene før fremlagt nogle udviklingsplaner, som havde mødt stor folkelig modstand. Det havde været en noget barsk proces, hvor interessenterne bag centret til sidst havde trukket sig. Den vigtigste anke mod projektet var, at man ikke havde tænkt centret sammen med resten af området. Derfor var vi helt sikre på, at udviklingen af projektet på politistationen skulle tage afsæt i en helhedsplan for hele området, siger Torben Dahl.

Mange kokke om én ret

Helhedsplanen betød, at der skulle etableres dialog og samarbejder ikke kun mellem Freja, MT Højgaard og Lyngby Taarbæk Kommune, men også ejerne af butikscentret, Q8 og kontordomicilet bag pendlerparkeringen. De mange kokke gav ikke kun en mere sammensat ret, men også en langtidsstegning ingen havde forudset.

-          Vi havde en snorlige proces til at begynde med. Vi afholdt et parallelopdrag, hvor vi inviterede fire tegnestuer til at give deres bud på, hvordan området skulle udvikles. Parallelopdraget gav os mulighed for at belyse et væld af forskellige udviklingsmuligheder. Det var et rigtig godt forløb, og da vi fandt vinderen, var alle enige om, at det var det bedste forslag til området, siger Torben Dahl.

Med projektet fulgte en opgradering af Hummeltoftevej og lyskrydsene med nye belægninger, beplantning, belysning og terræninventar på hele strækningen fra motorvejsafkørslen til I.H. Mundtsvej ved indkørslen til butikscentret. Under processen blev lokale interessenter inddraget og hørt, og der var mange positive tilkendegivelser. Men der gik alligevel ikke lang tid før uroen om butikscenteret genopstod, og de lokale beboere kom på barrikaderne.

-          I komplicerede sager, som denne ønsker vi ofte både at have en tæt dialog med borgerne, forvaltningen og med politikerne for at kunne balancere de mange hensyn bedst muligt i projektets udformning. Og netop det havde vi gjort ekstra meget ud af på dette projekt. Alligevel blev vi ramt hårdt, da den gamle ballade om Nord- og Sydtorvet, som egentlig lå udenfor vores projekt på Politistationen, genopstod. Da det i mellemtiden var blevet valgår blev alting sat på pause, siger Torben Dahl.

Ny borgmester – nye krav

Prøvelserne var dog langt fra slut. Efter valget kom en ny borgmester, som bl.a. var gået på valg på, at der skulle lægges en dæmper på de mange byggeprojekter i kommunen. Processen var i forvejen op ad bakke, og nu blev bakken bare stejlere. Projektet blev mødt af nye krav. Den bærende idé om supermarkeder i stueplan blev udfordret, og både parkeringsnormer og boligsammensætning måtte revurderes.

-          Det sværeste var at fastholde de byplanmæssige ambitioner og intentioner vi havde fastlagt i fællesskab under helhedsplanprocessen.  Helhedsplaner er et rigtigt godt værktøj til at skabe overblik for alle interessenter omkring en byudvikling, men de er ikke et officielt plandokument. Der er derfor en tendens til, at politikere ikke opfatter helhedsplanprocesser som særligt forpligtende. Tanken er vel, at man bare kan vente med at forholde sig for alvor til sagen, indtil den egentlige lokalplanproces kører. Men brugt på den måde bliver helhedsplaner bare tidsspilde.

 

Helhedsplanprocessen, inkl. den tidlige borgerinddragelse, skal jo netop give politikerne den indsigt, der gør det lettere for dem, at forholde sig kvalitativt til projektet og til borgernes indsigelser. Hvis helhedsplanprocessen ikke bruges til at skabe overblik og tryghed omkring projektets indhold - at man har gang i det der er det bedste for byen – bliver den efterfølgende lokalplanproces utroligt sårbar overfor folkestemninger, hvor det bare gælder om at råbe højest.

Heldigvis endte det hele godt, men der var godt nok perioder hvor det var svært at bevare optimismen, siger Torben Dahl.

Usikkerhed til det sidste

Lige til det sidste fortsattedebatten. Ja, faktisk var der helt op til dagen for den afgørende afstemning om lokalplanen usikkerhed om, hvorvidt der var flertal for planerne.  Derfor var det særlig glædeligt, at der var politikere der virkelig gik i brechen for projektet, og som holdt fast i de byplanmæssige ambitioner. De var der virkelig, da det gjaldt, så lokalplanen endte med at blive enstemmigt vedtaget.

-          Den sidste afstemning viste jo, at et godt og gennemarbejdet projekt, hvor borgene virkelig er blevet inddraget, trods alt ender med at komme igennem nåleøjet. Vi har hele tiden arbejdet for et projekt, der kan blive starten til den byudvikling området fortjener. For os har det været afgørende, at projektet ikke bare var flot i sig selv, men at det gav en masse til byen. Jeg glæder mig virkelig til at se det tage form, hver dag når jeg passerer til og fra arbejde.. Det bliver et flot og bæredygtigt projekt, som vi allesammen kan være stolte af, slutter Torben Dahl.

Faktaboks om projektet

Projektet på Hummeltoftevej rummer 148 boliger 1.500 m2 butiksareal. Det er tegnet af Polyform Arkitekter og bliver certificeret efter DGNB standarden. Projektet giver en anderledes fortolkning af den klassiske karréstruktur, hvor de murede bygningskroppe samles omkring et frodigt gårdrum i flere niveauer. Alle boliger får et privat udeareal i form af altan eller egen have, og der vil være privat parkering i konstruktionen.

Projektet har været et lærestykke for os i, hvordan det gode kan blive det bedstes fjende. Jeg har aldrig før mødt så mange resursestærke borgere, der kørte sagen ud på et sidespor. Uden en vedholdende indsats fra politikere, planmedarbejdere og ikke mindst MTH var projektet endt i skuffen for gode projekter, der aldrig blev til noget.

Direktør i Freja ejendomme Carsten Rasmussen

Andre cases

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer