Enestående blik for helheden i Københavns bedst beliggende boligprojekt

Lige ud til Svanemøllebugten ligger Strandpromenaden – et af Københavns mest attraktive boligprojekter de senere år. Det er realiseret af Bricks a/s på baggrund af den lokalplan, Freja stod fadder til. Direktør Martin Busk understreger, at beliggenheden såvel som kvaliteten og helheden i projektet gør det til noget helt unikt.

Opførelsen af de hvidpudsede punkthuse i tre og fem etager på Strandpromenaden i København er efter planen helt afsluttet mod slutningen af 2017. Langt de fleste af de 42 liebhaverboliger er med bygherres ord blevet revet væk, og dét er ikke så svært at forstå.

Alene beliggenheden med et halvt minuts gang ned til den urbane badestrand og lejlighedernes 360 graders udsigt over bl.a. Øresund, Tuborg Havn, lystbådehavnen ved Svanemøllen og de grønne bykvarterer på grænsen mellem København og Gentofte gør projektet til noget helt særligt.

Alt spiller sammen på den rigtige måde

- Men beliggenheden er kun en del af det. Projektet har også en kvalitet i materialer og arkitektur og et blik for helheden og samspillet med resten af området, som gør det til noget helt unikt i Danmark. Alting spiller sammen på den rigtige måde, og projektet er i det hele taget særdeles vellykket.

Det understreger Martin Busk, direktør i ejendoms- og projektudviklingsselskabet Bricks a/s, som har stået for realiseringen af projektet. Ved redaktionens afslutning i november 2017 er man ved at få de sidste detaljer på plads, før beboerne kan begynde at flytte ind, og Martin Busk fortæller:  

- Lejlighederne er steget i værdi bare i den tid, der er gået, siden vi satte dem til salg og begyndte opførelsen af husene i 2014. Det vidner om kvaliteten i hele projektet, og jeg forventer, at de sidste 4-5 lejligheder er solgt i løbet af første kvartal 2018.  

Foto: Kontraframe

Åbning mod resten af området

Udviklingen af Strandpromenaden til et af hovedstadens mest attraktive boligprojekter er fra starten sket med Freja som primus motor. Tilbage i 2008 afholdt Freja parallelopdrag for seks inviterede arkitektvirksomheder om et udviklingsforslag for grunden, der dengang husede et par forladte pragtvillaer gemt væk i bevoksningen bag rustent trådhegn.  

Som udviklingsdirektør i Freja, Carsten Rasmussen, forklarer, handlede det om at få vist, hvordan potentialet i grundens fantastiske beliggenhed kunne forløses med de rette landskabelige og arkitektoniske greb:

- Opgaven var formuleret bredt, og arkitekterne bød ind med vidt forskellige tilgange og idéer til, hvordan man fik mest muligt ud af beliggenheden og samspillet med omgivelserne. Man skal huske på, at selve grunden dengang fremstod en anelse hengemt og anonym. Derfor var det vigtigt, at vi kunne få visualiseret, hvor stort potentialet faktisk var, og at vi fik flere løsningsforslag til at belyse dette, fortæller han.

Vinderforslaget fra Entasis arbejdede med spredt bebyggelse i form af punkthuse i flere etager. Under overskriften ”Det individuelle fællesskab” lagde forslaget desuden vægt på at åbne grunden mod resten af kvarteret, så den blev forvandlet til en rekreativ lomme præget af synergi mellem det offentlige og det private. 

Foto: Kontrafrane

Et gennemarbejdet udgangspunkt

Forslaget dannede senere grundlag for udformningen af områdets nye lokalplan, der blev vedtaget af Københavns kommunes borgerpræsentation 14. april 2011. Da Bricks a/s trådte til som køber i august 2013 og overtog grunden fra den daværende ejer Blue Capital, var grundlaget således på plads. Martin Busk fortæller:

- Som regel foretrækker vi at lave forarbejdet med lokalplaner selv i samarbejde med kommunen, da det ofte er enklere end at skulle få et tillæg på plads. Men her var grundlaget allerede meget gennemarbejdet, og vi har hele vejen igennem haft en tæt og god dialog med Freja og kommunen om de få justeringer, der har været nødvendige.

Schmidt Hammer Lassen blev engageret til at udarbejde det endelige projekteringsgrundlag, der opererer med tre forskellige typer huse kaldet Town Houses, Beach Houses og Classic House. Selve grunden er blevet åbnet ud mod resten af området og præges af spredte, udvoksede løvtræer mellem husene, den grønne beplantning og de hvide grusstisystemer.

Samtidig er husene opført med hvidpudsede facader, store panoramavinduer ud mod vandet og brede, træinddækkede stålaltaner. På den måde understreges samhørigheden med området, vandet og det grønne, ligesom husene er orienteret efter at optimere udsigtsforholdene i hver enkelt lejlighed. 

Den historiske forbindelse er bevaret

Det fremgår derudover af lokalplanen, at en af de eksisterende pragtvillaer, Strandpromenaden 33, der er tegnet af arkitekt Valdemar Sander og opført i 1919, skulle bevares. Den er derfor blevet gennemgribende restaureret og fremstår nu som Classic House, mens de øvrige fem Town Houses og tre Beach Houses er helt nyopførte.

Som Martin Busk pointerer, er den ubrudte historiske forbindelse endnu et aspekt ved projektet, der er med til at gøre det enestående:

- Stedet tiltrak allerede for hundrede år siden Københavns bedste borgerskab, som kom herud for at nyde vandet og de åbne vidder. Det var en oase tæt på centrum og alligevel langt væk fra industribyens larm. I dag er Strandpromenaden forvandlet til en unikt område midt i en pulserende metropol, men det er stadig livskvaliteten og samhørigheden med byen og stedets historie, der præger projektet.

Artiklen har også været bragt i Freja Magasinet nr. 6

Andre cases

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer