Tilbage til ejendomsvisning
Carlsbergvej

Carlsbergvej Parkering

Allerede i dag er parkering afgiftsbelagt i de centrale dele af Hillerød, og det er forventningen, at den afgiftsbelagte parkeringszone vil blive udvidet til at omfatte stationsområdet inden for en årrække. Derudover har DSB igennem længere tid haft planer om at etablere pendlerparkering i området.

Lokalplanen lægger op til, at der kan opføres et p-hus indenfor delområde 6/7, som udgør et samlet byggefelt i den sydlige del af det offentlige stræde. P-huset kan opføres i maksimalt 5 etager med plads til maksimalt 300 p-pladser.

Udover parkering kan der indenfor byggefelt 6/7 etableres detailhandel, kontorerhverv samt kollegium og ungdomsboliger.

Dele af parkeringshuset kan opføres som p-kælder. Parkeringshuset vil eventuelt kunne forbindes med gangbroer til et kommende byggeri i en af naboblokkene.

P-husets 300 p-pladser udgør en del af det samlede parkeringsbehov i området. Lokalplanen stiller krav om minimum en parkeringsplads pr. 150 etagemeter og maksimalt en parkeringsplads pr. 100 etagemeter.

Udover parkeringshuset forventes det at parkeringspladserne etableret delvis på terræn mod banen, hvor der er en restrummelig på cirka 50 parkeringspladser svarende til mellem 5.000 og 7.500 etagemeter byggeri. De øvrige parkeringspladser kan placeres under terræn i de enkelte byggefelter.

I en overgangsperiode, indtil der er fundet en bygherre til parkeringshuset, vil parkering kunne placeres på terræn på endnu ikke bebyggede områder.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Acceptér Cookies
Læs mere om cookies
Læs mere om vores persondata