Tilbage til ejendomsvisning
Carlsbergvej

Carlsbergvej

Lokalplanen lægger op til en høj grad af fleksibilitet i forhold til den fremtidige bebyggelses udformning og materialer samtidig med, at der sikres en robust og sammenhængende arkitektur og et oplevelsesrigt og funktionelt bymiljø.

De enkelte byggefelter varierer fra 3 til 5 etager, hvilket gør det muligt at bygge med en fleksibel bebyggelsesprocent indenfor de enkelte byggefelter på mellem 145 og 165 procent. Dog skal den samlede bebyggelsesprocent for hele området ligge på 155 i alt.

Der er mulighed for sammenbygning af de enkelte byggefelter på tværs af det primære stræde med gangbroer eller lignende. Det betyder, at der er byggemuligheder fra 2.000 etagemeter og helt op til cirka 20.000 etagemeter.

Der er etableret en grundejerforening i området, som vil stå for byggemodningen af området herunder strædet og de pladser, som er udpeget langs strædet. Udgiften vil indgå som et element i den samlede grundpris.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Acceptér Cookies
Læs mere om cookies
Læs mere om vores persondata