Vores persondatapolitik

1. Indledning

Freja ejendomme ("Freja") er forpligtet til at beskytte personoplysninger i forbindelse med Frejas udøvelse af virksomhed. Vi arbejder løbende med at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Freja behandler personoplysninger om nuværende og mulige kunder, købere, lejere, leverandører, samarbejdspartnere, netværksforbindelser, jobkandidater, medarbejdere og modtagere af vores nyhedsbrev.

Freja er dataansvarlig og er forpligtet til at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om Frejas behandling af personoplysninger.

Freja kan til enhver tid ændre databeskyttelsespolitikken, hvilket vil blive annonceret her på vores hjemmeside.

Databeskyttelsespolitikken er senest opdateret august 2018.

2. Rettigheder

Som registreret har man visse rettigheder, som forpligter Freja som dataansvarlig.

Den registrerede kan kontakte Freja og få indsigt i, hvilke personoplysninger Freja behandler om den registrerede, ligesom den registrerede kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger om den registrerede. Den registrerede kan endvidere kontakte Freja, hvis den registrerede ønsker at personoplysninger vedrørende den registrerede bliver slettet, at Freja begrænser behandlingen af personoplysningerne eller den registrerede har indsigelser mod Frejas behandling af personoplysningerne.

Når Freja behandler personoplysninger baseret på samtykke, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage. For at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger, kontaktes Freja. Kontaktoplysninger fremgår nedenfor.

3. Kontaktoplysninger

Freja ejendomme
Gl. Kongevej 60, 15. sal
1850 Frederiksberg C
Telefon: +45 33 73 08 00
Mail: persondata@freja.biz

4. Behandling af personoplysninger

4.1. Hjemmesiden

Frejas hjemmeside kan anvendes uden, at Freja indsamler personoplysninger om brugeren. Som det fremgår af hjemmesiden, anvendes dog cookies. Se nærmere nedenfor vedrørende coockies.

4.2. Nyhedsbrev og kontaktkartotek

Frejas nyhedsbrev og kontaktkartotek kan tilmeldes her på vores hjemmeside. I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet indsamler og behandler Freja oplysninger om e-mailadresse. I forbindelse med tilmelding til Frejas kontaktkartotek indsamler og behandler Freja oplysninger om navn, ansættelsessted, stilling, e-mailadresse og telefonnummer.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne er markedsføring af Freja og de ejendomme, der sælges af Freja.

Berettigelsen til behandlingen består i samtykke til behandlingen afgivet af den registrerede (modtageren af nyhedsbrevet). Et samtykke kan altid tilbagekaldes.

Nyhedsbrevet kan altid frameldes via link i nyhedsbrevet eller på Frejas hjemmeside (http://www.freja.biz/nyhedsbrev).

4.3. Kunder, købere, lejere m.v.

Freja indsamler og behandler personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr-nr. samt øvrige konkrete oplysninger, der er relevante i forbindelse med indgåelse af købsaftale, lejeaftale, brugsaftale, låneaftale eller anden aftale samt i forbindelse med opfyldelse af indgåede aftaler.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er indgåelse og opfyldelse af Frejas aftaleretlige og juridiske forpligtelser.

Indsamlingen af personoplysninger vil ske fra den registrerede selv, dennes rådgiver (advokat, ejendomsmægler, bank, arkitekt, entreprenør eller lignende) samt via offentlige registre og øvrige offentlige oplysninger.

Berettigelsen til behandlingen sker som led i Frejas opfyldelse af en aftale eller i Frejas legitime forretningsmæssige interesser. Behandlingen af cpr.nr. vil ske på baggrund af den registreredes samtykke.

4.4. Potentielle kunder, købere, lejere m.v.

I nogle tilfælde indsamler og behandler Freja personoplysninger om potentielle kunder, købere, lejere m.v. Der vil være tale om personoplysninger om navn, kontaktoplysninger og eventuelt oplysninger om økonomi.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne vil være at markedsføre Freja og/eller Frejas ejendomme.

Indsamlingen af personoplysninger vil ske navnlig fra offentlige tilgængelige kilder.

Berettigelsen til behandlingen består i Frejas legitime forretningsmæssige interesser.

4.5. Leverandører, samarbejdspartnere, netværksforbindelser m.v.

Freja indsamler personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse fra leverandører, samarbejdspartnere, netværksforbindelser m.v., samt øvrige konkrete oplysninger, der er relevante i forbindelse med indgåelse af aftale og samarbejde med samarbejdspartnere, leverandører m.v.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er indgåelse og opfyldelse af aftaleretlige og juridiske forpligtelser.

Indsamlingen af personoplysninger vil ske hovedsagelig fra den registrerede selv samt via offentlige registre og øvrige offentlige oplysninger.

Berettigelsen til behandlingen sker som led i Frejas opfyldelse af en aftale og i Frejas legitime forretningsmæssige interesser.

4.6. Rekruttering af medarbejdere

Freja behandler personoplysninger, der i forbindelse med ansøgningsprocessen fremsendes af kandidaten eller et eksternt rekrutteringsbureau. Personoplysningerne, der behandles, er almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, oplysninger i ansøgning, cv, anbefaling, karakterudskrifter, referencer og øvrige fremsendte oplysninger.

Der indsamles og behandles ikke følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om helbred, racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk og religiøs overbevisning, seksualitet, medlemskab af fagforening og lignende. Der anmodes derfor venligst om, at kandidater ikke fremsender sådanne følsomme personoplysninger i forbindelse med ansøgning om stilling hos Freja. Oplysninger kan eventuelt overstreges.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at kunne foretage den fornødne rekruttering, herunder i den forbindelse at kunne vurdere kandidatens egnethed i forhold til den aktuelle eller en fremtidig stilling hos Freja.

Indsamlingen af personoplysninger vil ske fra den registrerede selv (kandidaten), referencer, der er angivet af kandidaten samt via offentlige registre og den registreredes sider og notifikationer på sociale medier.

Berettigelsen til behandlingen består i Frejas legitime interesser i at kunne vurdere ansøgninger og opbevare oplysningerne med henblik på det senere rekrutteringsforløb, samt Frejas legitime interesser i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af ansættelsesaftale med kandidaten.

4.7. Anmodninger om aktindsigt

Freja behandler personoplysninger, der i forbindelse med anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 4, stk. 1, fremsendes af aktindsigtsanmoder. Personoplysningerne, der behandles, er almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Der indsamles og behandles ikke følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om helbred, racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk og religiøs overbevisning, seksualitet, medlemskab af fagforening og lignende. Der anmodes derfor venligst om, at aktindsigtsanmoder ikke fremsender sådanne følsomme personoplysninger i forbindelse med en aktindsigtsanmodning. Oplysninger kan eventuelt overstreges.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at kunne opfylde Frejas juridiske forpligtelser i henhold til offentlighedsloven i forbindelse med en anmodning om aktindsigt.

Indsamlingen af personoplysninger vil ske fra den registrerede selv (aktindsigtsanmoder).

Berettigelsen til behandlingen består i Frejas retlige forpligtelse i henhold til offentlighedsloven.

4.8. Generelle henvendelser

Freja behandler personoplysninger i henvendelser til Freja i det omfang det er nødvendigt for at kunne besvare, behandle og varetage henvendelsen.

Formålet er at besvare, behandle og varetage henvendelser til Freja.

Berettigelsen til behandlingen består i Frejas legitime interesser i at drive Frejas forretning på forsvarlig og serviceorienteret vis.

5. Videregivelse

Freja videregiver i nogle tilfælde personoplysninger til tredjeparter som f.eks. advokater, ejendomsmæglere, banker, arkitekter, myndigheder, entreprenør, rekrutteringsbureauer og lignende. Videregivelse sker, hvis det er påkrævet for at opfylde en aftaleretlig eller anden juridisk forpligtelse. Berettigelsen kan endvidere bestå i Frejas legitime interesser i at drive Frejas forretning på forsvarlig og serviceorienteret vis.

6. Cookies

En cookie er en lille datafil hjemmesider gemmer på computere, mobiltelefoner, iPads m.v., for at de kan genkende computer/mobiltelefon/iPad næste gang hjemmesiden besøges.

Freja anvender på Frejas hjemmeside (www.freja.biz) cookies og lokal lagring bl.a. for at huske brugerens indstillinger og registrere trafik på hjemmesiden. Ved at anvende hjemmesiden accepteres dette. Hjemmesiden benytter sig udelukkende af cookies i forbindelse med statistik. Freja benytter Google Analytics til indsamling af statistik og den data, der indsamles, er anonym. For mere information om Google Analytics cookies se den officielle Google Analytics hjemmeside
(https://marketingplatform.google.com/about/).

Cookies kan slettes eller blokeres. Se vejledning herom på http://minecookies.org/cookiehandtering/

7. Klage

Klage over Frejas indsamling og behandling af personoplysninger kan ske ved at sende en e-mail med en konkretisering af klagen til freja@freja.biz. Freja vil behandle klagen og vender tilbage.

Der kan også klages till Datatilsynet vedrørende Frejas indsamling og behandling af personoplysninger. For yderligere oplysninger herom henvises til Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer