Økonomi

Freja er et velkonsolideret ejendomsselskab.

Ejendommene er optaget i regnskabet til kostpris tillagt forbedringer, og der er ikke opskrevet på disse. Enkelte ejendomme er nedskrevet til forventet salgspris. Ejendomsporteføljen pr. 30. september 2018 bestod af 48 ejendomme for omtrent 650 mio. kr. Ingen ejendomme er belånt, og Freja har i øjeblikket ikke trukket på kreditfaciliteter. 

Regnskabsaflæggelsesprincipper 

Vi lever op til de nyeste IFRS regnskabsstandarder som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav iht. Årsregnskabsloven.


Finanskalender 2019 

05-02-2019      Årsregnskabsmeddelelse

26-03-2019      Ordinær generalforsamling

15-05-2019      Delårsrapport for 1. kvartal

05-09-2019      Delårsrapport for 1. halvår

08-11-2019      Delårsrapport for 3. kvartal

 

Meddelelser til Erhvervsstyrelsen

Læs meddelelserne her (Klik på Offentliggørelser)

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Acceptér Cookies
Læs mere om cookies
Læs mere om vores persondata