Studiestræde 34

1455 København K

Udviklingsejendom - konvertering til bolig

Studie­stræde 34 skal efter aftale med Københavns Kommune konverteres til boliger.

Bygningen er opført i 1907 med 4 fulde etager, hertil kommer tagetage udført med københavnertag og høj kælder. Bygningen har en smal facade mod Studiestræde og bygningen strækker sig som en hestesko rundt om gården. Der er fra porten i forhuset niveaufri adgang til hovedtrappen som ligeledes er forsynet med elevator. I den bagerste del af bygningen forefindes yderligere en gennemgående trappe, hvorfor bygningen med sin nuværende udformning kan indrettes med 4 lejligheder pr. etage. Bygningen har fuld kælder med adgang via rampe, trappe eller elevator. Kælderen kan anvendes til depotrum, cykel-parkering, teknik og affaldshåndtering. Der­udover vil en del kunne udlejes til lager/arkiv for serviceerhvervet i bygningens stueetage. Bygningens stueetage har en frihøjde på mere end 4 meter og er i niveau med terræn. Den første del kan med fordel anvendes til publikumsorienteret anvendelse såsom butik, restaurant eller showroom. 

Studiestræde er beliggende i Københavns gamle Latinerkvarter. Ejendommen er beliggende i starten af Studiestræde tæt på Vester Voldgade og Rådhuspladsen. Studiestræde er ensrettet fra Vester Voldgade og trafikbelastningen er derfor begrænset og primært præget af cyklister. Gaden har i dag et attraktivt mix af både kontor og bolig på etagerne og restaurationer, butikker og anden publikumsorienteret anvendelse i hovedparten af bygningernes stueetage. Fra ejendommen er du i gåafstand til alle bymidtens attraktioner.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Ejendommen er i kommunepla­nen udlagt til Boliger og serviceerhverv (C). Bygningen kan anvendes til boliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller samt undervisning. Boligandelen skal i henhold til kommuneplanen udgøre mellem 40 og 75 procent af etagearealet. Ejendommen er omfattet af ”Boligerstatningsaftalen” indgået mellem Københavns kommune og det tidligere ”Universitets & Byg­ningsstyrelsen”. Køber er således forpligtiget til at indrette minimum 1.880 m² af ejendommens etageareal til familieegnede boliger, gæsteboliger eller kollegie­boliger svarende til 75% af etagearealet over terræn. 

Københavns kommune har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav til parkerings­pladser ved overgangen fra den nuværende undervisningsanvendelse til anden aktiv anvendelse – eksempelvis bolig og serviceerhverv.

 

Fakta

Matrikel
83, Nørre Kvarter, København
Grundareal
768 m²
Bebygget areal
536 m²
Etageareal
3.344 m²

Projektleder

Peter Larsson
Projektleder
Telefon
3373 0828
Mail
pl@freja.biz

Mægler

Nicholas Thurø
RED Cushman & Wakefield
Telefon
26242040
Mail
nt@cw-red.dk