Sankt Peders Stræde 19

1453 København K

Udviklingsejendom - konvertering til bolig

Sankt Peders Stræde 19 søges solgt til en investor der vil konvertere ejendommen til boliger. Bygningen er opført i 1884 med 3 fulde etager, hertil kommer tagetage og højloftet kælder med direkte adgang fra gaden. Den forreste del af kælderen kan med fordel anvendes til butik, cafe eller lignende formål. I den øvrige del af kælderen vil der kunne indrettes pulterrum til boligerne. Bygningens stueetage er hævet over terræn og der er således ingen indkig fra gadeniveau. På bagsiden er kælderen bygget ud i gården og der er således mulighed for stor sydøst vendt terrasse for boligerne i stuetagen.

Stue og kælder er kvadrefuget, de to andre etager står med røde og hvide mursten efter det rudeformede mønster på Østre Landsret i Fredericiagade. Ejendommen er beliggende midt på Sankt Peders Stræde – som trods sin centrale placering er en fred­fyldt oase midt i København med udsigt til Sank Petri Kirke som gaden er opkaldt efter. Gaden er ensrettet i begge ender og biltrafikken er derfor meget begræn­set. Fra ejendommen er du i gåafstand til alle bymid­tens attraktioner, dog uden at være belemret med støj fra byen brugere og trafik. En optimal placering for boliger i byen.

Københavns Universitet overtog bygningen helt tilbage i 1925 og har anvendt bygningen til en lang række forskellige formål siden. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 312. Ejendommen kan anvendes til boligformål og for kælder­etagens vedkommende til publikumsorienteret formål. Den enkelte butik må ikke overstige 150 m². 

Københavns Kommune har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav til parkerings­pladser ved overgangen fra de nuværende undervisningsanvendelse til anden aktiv anvendelse - eksempelvis bolig.

Ejendommen består af en kælderetage og fire etager over jord. Den forreste del af ejendommen udgøres af ét stort rum, hvor der aktuelt er lette skillevægge. Bortset fra en række søljer kan den forreste del af ejen­dommen således ryddes. Det samme gælder for den bagerste del af ejendommen fra 1. sal og op.

Fakta

Matrikel
111, Nørre Kvarter, København
Grundareal
524 m²
Bebygget areal
408 m²
Etageareal
1.498 m²

Projektleder

Peter Larsson
Projektleder
Telefon
3373 0828
Mail
pl@freja.biz

Mægler

Nicholas Thurø
RED Cushman & Wakefield
Telefon
26242040
Mail
nt@cw-red.dk