Nuuks Plads

Fra tomrum til levende byrum

Nuuks Plads har længe været et forsømt hjørne af Nørrebro. En plads af navn, ikke af gavn. Nu sætter vi gang i udviklingen og forvandler tomrummet ved Jagtvej til et byrum for hele Nørrebro. Vi åbner Nyrops smukke arkiv op, så alle borgere på Nørrebro kan nyde arkitekturen. Vi skaber butikker og restauranter i gadeplan, mens lokale borgere og iværksættere kan slå sig ned i kontorerne, værkstederne og salene oven på den smukke, gamle bygning.

Den lave, baraklignende bygning rives ned sammen med den nyere arkivbygning i skiffer. De to bygninger giver plads til et grønt mødested, tegnet af den prisbelønnede landskabsarkitekt Kristine Jensens tegnestue, som blandt meget andet også står bag landskabet ved Moesgaard Museum og byrummet langs Prags Boulevard i København.

Ved siden af Nørrebros nye, urbane park bygges et smukt gyldent boligtårn tegnet af arkitektfirmaet Over Byen Arkitekter. Boligtårnet rejser sig på en base, der indeholder dagligvarebutik i stueetagen, og 50 almene ungdomsboliger på første og anden sal, samt en stor grøn tagterrasse. I boligtårnet kommer der op til 51 familie-egnede boliger.

Boligtårnet bliver i alt 17 etager over basens tre etager, og er placeret på søjler oven på basens tag. Base, tårn og søjleetage er tilsammen 21 etager højt og måler samlet cirka 75 meter.

Vi lægger os i selen for at være tro mod Nørrebros særlige ånd. Derfor opføres bygningens base som en teglstensbygning i mørke, rødbrune nuancer, der indskriver sig i de umiddelbare omgivelsers nørrebroske egenart.

Boligtårnet beklædes med tombak - en smuk, gylden kobberlegering, der patinerer med en dyb og varm glød, meget lig nylagt kobber, som er kendt fra mange af Københavns spir og tårne.

Vi tror på det gode byliv. Derfor giver vi Nørrebro en helt ny plads ved den nye metrostation. Her kan voksne og børn, unge og gamle mødes. Bag ved metroen ligger den grønne cykelrute, der sikrer, optimale, bæredygtige transportmuligheder, hvad enten du er til offentlig transport eller den tohjulede.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Nørrebros nye mødested. 

Boligtårnet & Pladsen

1

Landsarkivet

På Nuuks Plads ligger det gamle Landsarkiv, som hidtil har været lukket for offentligheden.
Den flotte, gamle bygning åbnes som noget helt nyt op for offentligheden, og der gøres plads til, at små butikker, cafeer og restauranter kan indtage bygningen
– til glæde for lokalområdet og københavnerne generelt.
2

Martin Nyrop

Landsarkivet er en højt bevaringsværdig bygning fra 1893, tegnet af arkitekt Martin Nyrop, som også er arkitekten bag fx Københavns Rådhus.
3

Skygge?

Boligtårnets skygge bevæger sig forholdsvist hurtigt og vil på de nærmeste nabobygninger kaste en skygge, der varer på maksimalt en time og et kvarter om dagen. Jo længere væk fra tårnet, des kortere skyggepåvirkning.
4

Beplantning

Beplantning, hække og træer binder pladsen godt sammen med Den Grønne Sti.
Der bliver 26 træer på terræn + 23 træer på søjle-etagen, der ligger oven på Basens tag (4.sal).
Dertil buske og bunddække.
5

Pladsen

Nuuks Plads har længe været et forsømt hjørne af Nørrebro. Nu forvandles tomrummet til et byrum for hele Nørrebro. Det bliver en plads der summer af liv, med butikker, cafeer, restauranter, metrostation og boliger.
6

Boligtårn

Boligtårnet består af 17 etager over basens tre etager, og er placeret oven på søjler på basens tag.
Base, tårn og søjleetage er tilsammen 21 etager højt.
Samlet set bliver det cirka 75 meter højt, og er dermed 26 meter lavere, end det nærliggende TDC-tårn.
7

Tombak

Boligtårnet beklædes med tombak. Det er en smuk, gylden kobberlegering, der patinerer med en dyb, varm glød - meget lig nylagt kobber, som er kendt fra byens spir og tårne.
8

100 boliger

Boligtårnet kommer til at bestå af cirka 100 boliger – cirka 50 almene ungdomsboliger og 51 familie-egnede boliger.
Det bliver gennemlyste lejligheder med 2 til 3 lejligheder på hver etage.
9

Basen

Boligtårnets base opføres som en teglstensbygning i mørke, rødbrune nuancer, der passer godt ind i de nørrebro'ske omgivelser.
Basen er tre etager høj og vil huse dagligvarebutik i stueetagen.
Klik på den hvide cirkel for at se en uddybende beskrivelse
1

Landsarkivet

På Nuuks Plads ligger det gamle Landsarkiv, som hidtil har været lukket for offentligheden.
Den flotte, gamle bygning åbnes som noget helt nyt op for offentligheden, og der gøres plads til, at små butikker, cafeer og restauranter kan indtage bygningen
– til glæde for lokalområdet og københavnerne generelt.
2

Martin Nyrop

Landsarkivet er en højt bevaringsværdig bygning fra 1893, tegnet af arkitekt Martin Nyrop, som også er arkitekten bag fx Københavns Rådhus.
3

Skygge?

Boligtårnets skygge bevæger sig forholdsvist hurtigt og vil på de nærmeste nabobygninger kaste en skygge, der varer på maksimalt en time og et kvarter om dagen. Jo længere væk fra tårnet, des kortere skyggepåvirkning.
4

Beplantning

Beplantning, hække og træer binder pladsen godt sammen med Den Grønne Sti.
Der bliver 26 træer på terræn + 23 træer på søjle-etagen, der ligger oven på Basens tag (4.sal).
Dertil buske og bunddække.
5

Pladsen

Nuuks Plads har længe været et forsømt hjørne af Nørrebro. Nu forvandles tomrummet til et byrum for hele Nørrebro. Det bliver en plads der summer af liv, med butikker, cafeer, restauranter, metrostation og boliger.
6

Boligtårn

Boligtårnet består af 17 etager over basens tre etager, og er placeret oven på søjler på basens tag.
Base, tårn og søjleetage er tilsammen 21 etager højt.
Samlet set bliver det cirka 75 meter højt, og er dermed 26 meter lavere, end det nærliggende TDC-tårn.
7

Tombak

Boligtårnet beklædes med tombak. Det er en smuk, gylden kobberlegering, der patinerer med en dyb, varm glød - meget lig nylagt kobber, som er kendt fra byens spir og tårne.
8

100 boliger

Boligtårnet kommer til at bestå af cirka 100 boliger – cirka 50 almene ungdomsboliger og 51 familie-egnede boliger.
Det bliver gennemlyste lejligheder med 2 til 3 lejligheder på hver etage.
9

Basen

Boligtårnets base opføres som en teglstensbygning i mørke, rødbrune nuancer, der passer godt ind i de nørrebro'ske omgivelser.
Basen er tre etager høj og vil huse dagligvarebutik i stueetagen.

Bevaring og brug af Landsarkivet

På Nuuks Plads ligger det gamle Landsarkiv, som hidtil har været lukket for offentligheden. Landsarkivet er tegnet i 1893 af arkitekt Martin Nyrop, som også er arkitekten bag Københavns Rådhus. Landsarkivet er flyttet til nye lokaler, og den smukke, gamle bygning er i dag erklæret højt bevaringsværdigt. Med projektet åbnes den flotte, gamle bygning som noget helt nyt op for offentligheden, og der gøres plads til, at små butikker, cafeer og restauranter kan indtage bygningen – til glæde for lokalområdet og københavnerne generelt.

Siden tresserne har Nyrops enkle, smukke kirkeskibslignede arkivbygning være omgivet af to andre bygninger, som nedrives i forbindelse med projektet. Dermed genskabes Nyrops Arkiv som den fritliggende bygning, den oprindeligt var tænkt som. Desuden åbnes det førhen så lukkede arkiv op mod både Rantzausgade og pladsen.

Metro & Parkering

1

Metro

På Nuuks Plads er man i gang med at bygge en metro. Med den nye metro bliver Nuuks Plads et knudepunkt for offentlig trafik og en plads, der hænger godt sammen med resten af København.
Der er adgang til Metroen via trappe fra Hiort Lorenzensgade og via trappe og elevator fra hjørnet af Jagtvej og Rantzausgade.
2

Pladsen

Pladsen på i alt 1.900 kvadratmeter åbner op ud mod Jagtvej.
3

Parkering

Området tilføres flere p-pladser end hidtil.
Under boligtårnet etableres en p-kælder.
Her bliver 65 p-pladser til biler og 417 p-pladser til cykler.
4

Adgang

Adgangsvejen til p-kælderen ligger langs Hjort Lorentzens Gade og består af en to-sporet bilrampe samt en cykel/gang-rampe.
5

Cykler

Der bliver plads til 478 cykelparkeringspladser, både på terræn og nede i p-kælderen.
Nogle af pladserne er til ladcykler.
Dertil etablerer Metroselskabet 230 cykelparkeringspladser på selve Pladsen.
6

Vind

Der er blevet foretaget vindstudier ad flere omgange for at sikre, at der ikke skabes gener fra vinden på pladsen.
Forskydninger mellem boligtårnets etager er med til at bryde vinden.
Mellemrummet mellem base og boligtårn har også en positiv effekt på de nedadstrømmende vinde.


7

Søjle-etage

Søjle-etagen er etagen mellem Boligtårnet og Basen.
Her etableres en tagterrasse til beboerne.
8

Vand fra facader

Facadevand i forbindelse med regn og skybrud vil blive opsamlet og bortledt i et separat system via linjedræn langs hele bygningen.
Klik på den hvide cirkel for at se en uddybende beskrivelse
1

Metro

På Nuuks Plads er man i gang med at bygge en metro. Med den nye metro bliver Nuuks Plads et knudepunkt for offentlig trafik og en plads, der hænger godt sammen med resten af København.
Der er adgang til Metroen via trappe fra Hiort Lorenzensgade og via trappe og elevator fra hjørnet af Jagtvej og Rantzausgade.
2

Pladsen

Pladsen på i alt 1.900 kvadratmeter åbner op ud mod Jagtvej.
3

Parkering

Området tilføres flere p-pladser end hidtil.
Under boligtårnet etableres en p-kælder.
Her bliver 65 p-pladser til biler og 417 p-pladser til cykler.
4

Adgang

Adgangsvejen til p-kælderen ligger langs Hjort Lorentzens Gade og består af en to-sporet bilrampe samt en cykel/gang-rampe.
5

Cykler

Der bliver plads til 478 cykelparkeringspladser, både på terræn og nede i p-kælderen.
Nogle af pladserne er til ladcykler.
Dertil etablerer Metroselskabet 230 cykelparkeringspladser på selve Pladsen.
6

Vind

Der er blevet foretaget vindstudier ad flere omgange for at sikre, at der ikke skabes gener fra vinden på pladsen.
Forskydninger mellem boligtårnets etager er med til at bryde vinden.
Mellemrummet mellem base og boligtårn har også en positiv effekt på de nedadstrømmende vinde.


7

Søjle-etage

Søjle-etagen er etagen mellem Boligtårnet og Basen.
Her etableres en tagterrasse til beboerne.
8

Vand fra facader

Facadevand i forbindelse med regn og skybrud vil blive opsamlet og bortledt i et separat system via linjedræn langs hele bygningen.

Parkeringsforhold

Samlet bliver området tilført 65 nye p-pladser til biler, alle i en p-kælder.

Dertil er der 466 cykelparkeringspladser og 12 parkeringspladser til ladcykler.

Af de i alt 478 cykelparkeringspladser vil de 417 pladser blive placeret i kælderen.

På selve metroforpladsen er der 57 almindelige cykel-parkeringspladser og 4 ladcykel-parkeringspladser. Dertil anlægger kommune og Metroselskabet på metro-forpladsen 230 cykelparkeringspladser. 

Skyline

100 M 50 M Mærsk Tårnet Københavns Rådhus Bohrs Tårn Bella Sky Ferring, Ørestad Uptown Nørrebro TDC Tårnet Christiansborg Nuuks Plads
100 M 50 M Mærsk Tårnet Københavns Rådhus Bohrs Tårn Bella Sky Ferring, Ørestad 100 M 50 M Uptown Nørrebro TDC Tårnet Christiansborg Nuuks Plads

Nye almene ungdomsboliger og familie-egnede boliger

På Nuuks Plads etableres også boliger som del af projektet. Med et boligbyggeri på 21 etager skabes 50 almene ungdomsboliger og op til 51 familie-egnede boliger.

Boligbyggeriet opføres i 21 etager, som udformes i respekt for omgivelserne.

Boligtårn som pejlemærke

Materialemæssigt indpasses boligtårnet blandt andet med tegl som det dominerende materiale.

I højden vil byggeriet blive udført med en let facadekonstruktion i tombak, som er kendt for en smuk patinering og som passer til Nørrebros gamle beboelsesejendommes hjørnetårne og spir.

Den kommende pladsdannelse sætter Københavnerne og bylivet i centrum, og det slanke boligtårn bliver et pejlemærke, der markerer metrostationen og den nye, åbne Nuuks Plads.

Et højhus på Nuuks Plads vil være en gave til Nørrebro. Det er et urbant højhus som, den unge og talentfulde tegnestue, Over Byen Arkitekter, har skabt på Nuuks Plads. Det er placeret, hvor det nuværende lukkede og skifferbeklædte landsarkiv ligger, og rejser sig ud mod Jagtvej som en slank figur, der indskriver sig i den københavnske skyline, hvor 5 etages huse danner basis for enkeltstående spir og tårne. Tårnet på Nuuks Plads har en stærk og udtryksfuld struktur, der består af stablinger og udkragninger, der har klare referencer til Nørrebros sammensatte mangfoldighed. Det er et bygningsværk, der er meget uformelt og meget nørrebro’sk. Forstået på den måde, at det skriver sig ind i den lokale egenart, der består af det sammensatte, det uformelle og det mangfoldige.

Jan Christiansen
Stadsarkitekt i Københavns Kommune 2001-2010

Spørgsmål & svar

1. Hvem står bag projektet på Nuuks Plads?

Freja Ejendomme
Ejendomsselskabet Norden
Over Byen Arkitekter
Kristine Jensen Landskabsarkitekter

2. Hvad skal der ske på Nuuks Plads?

Nuuks Plads er under forvandling og bliver et nyt byrum, hvor københavnerne kan opholde sig. Det bliver en plads med liv, boliger, cafeer, restauranter og en metrostation. Pladsen udvikles med henblik på at skabe et byrum og en plads, hvor københavnerne kan mødes.

Med den nye metrostation og sin placering lige op ad Jagtvej og Den Grønne Cykelrute, bliver Nuuks Plads forbundet med resten af byen. 

På pladsen bygges et nyt boligtårn på 21 etager med butikker i stueetagen. Derudover vil det smukke, gamle Landsarkiv restaureres og give plads til butikker, restauranter og cafeer. 

Nuuks Plads bliver således åbnet op og tilbageført til københavnerne, så pladsen bliver et regulært byrum, hvor man vil opholde sig. Pladsen er 1.900 kvadratmeter. 

3. Hvad skal der ske med Landsarkivet?

På Nuuks Plads ligger bygningen, der tidligere husede Landsarkivet. Det er en bevaringsværdig bygning fra 1893, tegnet af arkitekt Martin Nyrop. Landsarkivet har altid været lukket for offentligheden, men åbnes nu op for byens borgere.

Pladsens liv udspringer fra den bevaringsværdige bygning, som i fremtiden vil indeholde cafeer, restauranter og småbutikker.

4. Hvor mange boliger bliver der i boligtårnet på Nuuks Plads?

Boligtårnet vil huse familieegnede boliger – to eller tre lejligheder på hver etage. Lejlighederne vil være gennemlyste, moderne og i forskellige størrelser. Udover de familieegnede boliger bygges der almene ungdomsboliger i bygningens base. Der bygges op til 51 familieegnede boliger og 50 almene ungdomsboliger. I bunden af bygningen vil der være dagligvarebutik og enkelte kontorerhverv.

5. Hvilke typer boliger kommer på Nuuks Plads?

Der er planlagt familieegnede boliger i boligtårnet. Der bliver cirka 50 almene ungdomsboliger og op til 51 familieegnede boliger i det nye byggeri.For at imødekomme kommunens ønske om en mangfoldig og socialt bæredygtig bydel etableres almene ungdomsboliger, som vil bidrage til at skabe balance i byens boligudbud og medvirke til at sikre en by for alle.

6. Hvor høj bliver boligtårnet?

Boligtårnet bliver 75 meter højt og rummer 21 etager i alt:

Basen udgør tre etager. I stueetagen vil der være dagligvarebutik og enkelte kontorerhverv. På 1. og 2. sal vil der være ungdomsboliger.  4. sal er "søjle-etagen": et mellemrum mellem boligtårnet og basen. I søjle-etagen vil der være en tagterrasse til byggeriets beboere. De resterende 17 etager vil være med familieegnede lejligheder.

Sammenlignet med det nærliggende TDC-tårn, er det nye boligtårn 26 meter lavere end TDC-tårnet.

Samtidig bliver tårnet det smalleste af de nye boligtårne i København og kommer derved til at fremstå som et elegant og godt indpasset element i byens silhuet.

 

7. Er der plads til flere mennesker på Nørrebro?

Projektet på Nuuks Plads tilfører ca. 100 boliger til Nørrebro, hvoraf halvdelen er ungdomsboliger, den anden halvdel familieegnede boliger.

 

Præcist hvor mange nye beboere boligtårnet vil give til Nørrebro er det svært at spå om. Et godt bud er et sted mellem 200 og 300 nye indbyggere. 

 

I forhold til Nørrebros samlede indbyggertal på godt 80.000, er der dermed tale om en forøgelse af befolkningen på Nørrebro på godt 4 promille. Det er ikke en voldsom belastning - særligt ikke taget i betragtning af, at projektet samtidig giver en ny urban park til Nørrebro og åbner arkivet op for offentligheden.

8. Kaster den nye boligbygning skygger på de omkringliggende bygninger?

Boligbygningens skygge bevæger sig forholdsvist hurtigt, og den vil på de nærmeste og mest udsatte nabobygninger kaste en skygge, der vil passere i løbet af maksimalt en time og et kvarter.

Jo længere væk fra tårnet, des hurtigere bevæger skyggen sig, og skyggepåvirkningen bliver tilsvarende kortere.

Pladsen er i forvejen omgivet af fem etagers karrébebyggelser, som i realiteten er dem, der blokerer for den fulde sol på selve pladsen morgen/middag og eftermiddag/aften, alt efter årstiden.

9. Har man taget højde for vindforholdene i projektet?

Ja, der er blevet foretaget vindstudier ad flere omgange i forbindelse med projektet.

Boligtårnets udformning er sket under hensyntagen til de nedadstrømmende vinde, og det er tilpasset og udformet som direkte konsekvens af de vindstudier, der er blevet foretaget i processen.

Forskydninger mellem tårnets etager er med til at bryde vinden og mellemrummet mellem basen og boligtårnet har også en positiv effekt på de nedadstrømmende vinde. Derudover giver de dominerende vindretninger ikke anledning til bekymring, i og med de omkringliggende karréer giver læ mod syd og mod vest. Dertil vil træer og hække dæmme op for østenvinden.

Beplantning på den sydlige del af pladsen minimerer effekten af vind fra boligtårnet, som kan skabe nedadstrømmende luftstrømme og hjørneturbulens.

Herudover skabes der lokale læ-zoner på pladsen med bede og buske, og Landsarkivets nye metal/støbejernsporte vil også give læ, når de står åbne. Alle tiltagene kommer til at have positiv betydning for livet på pladsen, fordi det skaber mulighed for, at man kan søge læ på pladsen, selv på dage med mere vind.

10. Hvorfor vælger man ikke at planlægge en park på området?

Placeringen direkte oven på en metrostation gør det ikke oplagt at etablere en park i traditionel forstand lige her. Pladsen vil til gengæld blive etableret med et grønt præg, med siddemuligheder, ro og plads til pauser.

Der er gennemført en række vindstudier i projektet, som sikrer, at pladsen er brugbar som opholdssted. Træer, som sikres gode vækstbetingelser ved at muliggøre plantekasser for naturligt rodnet i p-kælderen, og grønne buske vil skabe læ og nicher for mødesteder.

Der er her planlagt et byrum, som kan optage bevægelseslinjerne mellem metroen, Jagtvej, det kommende markedshalslignende arkiv og Den Grønne Cykelrute.

11. Bliver der plantet træer og andet grønt på området?

Ja, træer, hække og anden beplantning er indtænkt i projektet. 

Der planlægges mere end 26 træer på terræn samt 23 træer på søjleetagen, der ligger på toppen af boligtårnets base (4.sal). Dertil vil der være buske og bunddække, som sikrer et grønt udtryk i byrummet.

På metroens område vil der også blive etableret cirka 35 træer rundt om pladsen.

12. Hvordan bliver parkeringsforholdene?

Området bliver tilført flere parkeringspladser, end der er i dag. I alt tilføres 65 nye parkeringspladser, alle i kælderniveau, samt 478 cykelparkeringspladser, hvoraf de 12 er til ladcykler. Desuden etablerer Metroselskabet yderligere 230 cykelparkeringspladser.

P-kælder

Af de i alt 478 cykelparkeringspladser vil de 417 pladser blive placeret i kælderen med nem adgang via rampe og en elevator med ét stop. Beboerne har desuden elevator- og trappeadgang til kælder direkte fra deres egen etage. Parkeringskælderen er forbeholdt ejendommens brugere samt butikkernes kunder. Kælderen kan tilgås via en tosporet bilrampe med fortov i siden eller via stor cykelelevator fra pladsen direkte ned til kælderen. Adgang til parkeringskælderen sker fra Hiort Lorentzensgade.

På pladsen

På selve pladsen tilføres der 57 almindelige cykel-parkeringspladser og 4 ladcykel-parkeringspladser. Dertil anlægger kommune og Metroselskabet på metro-forpladsen 230 cykelparkeringspladser.

Adgang til metroen foregår via trappe fra Hiort Lorenzensgade og via trappe og elevator fra hjørnet af Jagtvej og Rantzausgade.

13. Hvor er man i processen på projektet?

Du kan få overblik med tidslinjen nederst på websitet.

14. Hvordan får man en bolig i det nye byggeri?

Det er for tidligt i processen at blive konkret på, hvem der kommer til at administrere boligerne på Nuuks Plads. Det falder først på plads senere hen i processen.

Tidsplan

2014-2015Indledende projektforberedelser og arkitektkonkurrence, borger-møde og præsentation for poli-tikere, forvaltning og lokalråd Maj og juni 2016Borgermøde med naboer og andre interessenter Slut marts – primo maj 2018Offentlig høringsperiode på 8 uger Oktober 2018Endelig bekendtgørelse September 2018Lokalplan – endelig vedtagelse i TMU, ØU og BR April 2016Startredegørelse godkendt i BR November 2017 – marts 2018Forslag til lokalplan behandles i TMU, ØU og BR 2018 – 2021 Området forventes færdigudviklet (så tæt efter metroens åbning som muligt)
Slut marts – primo maj 2018Offentlig høringsperiode på 8 uger Oktober 2018Endelig bekendtgørelse September 2018Lokalplan – endelig vedtagelse i TMU, ØU og BR 2018 – 2021 Området forventes færdigudviklet (så tæt efter metroens åbning som muligt) 2014-2015Indledende projektforberedelser og arkitektkonkurrence, borger-møde og præsentation for poli-tikere, forvaltning og lokalråd April 2016Startredegørelse godkendt i BR Maj og juni 2016Borgermøde med naboer og andre interessenter November 2017 – marts 2018Forslag til lokalplan behandles i TMU, ØU og BR

Kontakt

Nedenstående formular kan benyttes til at sende spørgsmål til de projektansvarlige: