Ikonisk retsbygning skal fortælle Danmarkshistorie

Freja solgte den smukke gamle Vestre Landsret til Viborg Kommune i 2015. Bygningen kommer til at huse det nye Viborg Museum, som efter planen slår dørene op i 2021.

Midt i Viborgs middelalderby står den imponerende teglstensbygning, der husede Vestre Landsret fra 1919 til 2014. Viborg Kommune købte bygningen i slutningen af 2015. Nu skal den danne ramme om det nye Viborg Museum, hvor gæster vil blive ført gennem tusindårs historie om kongemagt, kirke, retfærdighed og demokrati, som den udspillede sig fra Viborg.

”Det er en ikonisk bygning med en imponerende arkitektur og mange smukke detaljer. Vi bruger aldrig adressebetegnelsen, men siger bare Vestre Landsret. Selvom de færreste er kommet i den, ved alle godt, hvor den ligger. Der er en statslighed over bygningen, som udtrykker power og magt og fortæller en central del af Viborgs historie. Derfor er det også vigtigt, at den får et formål, som alle kan bakke op om og være stolte af,” fortæller Lars Stentoft, direktør for Kultur, Service og Events i Viborg Kommune.

Med sin ideelle placering midt i den gamle bykerne og sin symbolske betydning for byen var Viborg Kommune interesseret i landsretsbygningen lige fra begyndelsen. I dag indgår bygningen i en helhedsplan for hele Domkirkekvarteret. Visionen er at bringe stedets betydning for Danmark som magtcentrum, samlingssted og åndeligt midtpunkt i spil og etablere et kulturelt kraftcenter, hvor områdets seværdigheder er samlet til én fælles attraktion.

”Det er rigtig spændende, at vi kan etablere et nyt Viborg museum, som i høj grad vil fortælle retshistorien i Danmark, i den gamle Vestre Landsret. Der er en tråd tilbage fra de første tingsteder og love, hvoraf flere blev skrevet i Viborg, frem til de aktiviteter, der er foregået i landsretsbygningen. Det er fantastisk, at der på den måde er en kobling mellem de ydre rammer og den indre fortælling,” siger Lars Stentoft.

Kommunen skal nu i gang med en omfattende renovering af bygningen, så det passer til det nye museums behov, hvor man vil arbejde med formidling på en helt ny måde.

Andre nyheder