På billedet ses Bjørn Petersen, formand for AKB, Københavns organisationsbestyrelse og Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Vi er meget glade for at byde Sansernes Hus velkommen til Følager. Sansernes Hus er et meget ambitiøst projekt, som medvirker til at udvikle vores velfærdssamfund ved at vise nye veje for pleje af ældre med funktionsnedsættelser.

Udviklingsdirektør i Freja ejendomme Carsten Rasmussen

Første spadestik på Sansernes Følager

Onsdag var der spadestik på Sansernes Følager, der har som ambition at være Europas bedste plejecenter for ældre blinde, svagtseende og døvblinde borgere. Det nye plejecenter opføres i den nye bydel i Valby Følager, som Freja er i gang med at udvikle tæt på Grønttorvet.

Godt 80 mennesker var mødt op for at fejre første spadestik til det banebrydende plejecenter, der skal stå færdigt om to år. Projektets overordnede vision er at skabe Europas bedste plejecenter, ældreboliger og aktivitetstilbud for ældre blinde, svagtsynede og døvblinde borgere med følgehandicaps som demens og fysisk funktionsnedsættelse.

Det nye center bygges på de ældres præmisser, og der bliver lagt særlig vægt på genkendelighed, tydelighed,ensartethed og en klar logik i de fysiske omgivelser. Det er nemlig afgørende faktorer for de synshandicappede menneskers mobilitet, orienteringsevne, trivsel, tryghed og i sidste instans deres evne til at være selvhjulpne.

- Vi er meget glade for at byde Sansernes Hus velkommen til Følager. Sansernes Hus er et meget ambitiøst projekt, som medvirker til at udvikle vores velfærdssamfund ved at vise nye veje for pleje af ældre med funktionsnedsættelser, siger udviklingsdirektør i Freja ejendomme Carsten Rasmussen.

Freja står bag udviklingen af det nye bydelsområde ved Følager i Valby. Bydelen ligger tæt på Ny Ellebjerg Station og Frejas ejendom vil fuldt udbygget rumme 34.600 m2 boliger, erhverv, butikker mv.

Andre nyheder