Købmagergade 50

1150 København K

Strøgejendom til udvikling på prime beliggenhed

Bygningen er opført i 1885 som en kontorudlejningsejendom ovenpå det, der tidligere var den Kongelige Porcelænsfabrik. Bygningen er så­ledes opført som én bygning og er i sit udtryk markant og med en høj grad af symmetri. Rammerne for en udvikling til f.eks. hotel er optimale i denne smukke ejendom, hvor lofterne er høje og de tre store gårdrum og de store vinduer giver et naturligt lysindfald. 

Ejendommen er beliggende midt på Købmagergade, der har gennemgået en total renovering og må betegnes som den mest attraktive shoppinggade lige nu, hvilket også har udmøntet sig i de kraftigste lejestigninger i butikssegmentet og tiltrækning af nye, stærke brands på gaden. Der er her tale om en beliggenhed med både historie og udvikling.

Der er fuld kælder under ejendommen og kælderen er højloftet og yderst anvendelig. Stueetagen rummer store muligheder, idet der aktuelt kun er to mindre butikslokaler mod Købmagergade. Det vil være naturligt at udvide retailenhederne samt at udnytte de resteren­de arealer i stueetagen. En udvidelse af disse synes at ligge ligefor, men også en udnyttelse af resten af stueetagen er oplagt. En del af ejendommen ligger direkte mod pladsen foran Trinitatis Kirken, hvorfor en restaurant eller café i stueetagen her kan nyde godt af de 680.000 turister, der hvert år besøger Rundetårn. For den del af stueetagen der er henvendt mod Pilestræde, bør en publikumsorienteret anvendelse også overvejes.

Ejendommens øvrige etager har senest været brugt af Københavns Universitet og står nu tomme og klar til udvikling.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 107 og lokalplan 164. Ejendommen kan anvendes til serviceerhverv, herunder detailhandel og hoteldrift, og for stueeta­gens vedkommende til publikumsorienteret anvendelse. Indretning af beboelse kan ligeledes finde sted.

Københavns Kommune har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav til parkerings­pladser ved overgangen fra de nuværende undervisningsanvendelse til anden aktiv anvendelse.

Fakta

Matrikel
3, Rosenborg Kvarter, København
Grundareal
2.631 m²
Bebygget areal
1.953 m²
Etageareal
10.067 m²

Projektleder

Peter Larsson
Projektleder
Telefon
3373 0828
Mail
pl@freja.biz

Mægler

Nicholas Thurø
RED Cushman & Wakefield
Telefon
26242040
Mail
nt@cw-red.dk