Købmagergade 44-46

1150 København K

Projektudvikling på prime beliggenhed

Denne smukke ejendom er muligheden for at investere i 45 meter facade på en af de mest attraktive strækninger af de københavnske strøggader og ca. 10.500 m2 lige midt i hjertet af København.

Bygningen er opført i 1888 med senere til- og ombygninger. Foruden kælder er der 5 etager over jord, hvor en del af stueetagen bliver anvendt til butikker, mens den øvrige ejendom indtil januar 2017 har været anvendt til undervis­ning af Københavns Universitet, bl.a. Teologisk Fakultet. 

Ejendommen består af flere bygninger, der omslutter to gårdrum, hvor der via det ene kan opnås adgang til Købmagergade 50, der ligeledes udbydes til salg. Bygningerne er af forskellig karakter, og rummer gode muligheder for omdannelse, ligesom der ved renovering af den store gård kan opnås et helt unikt gårdmiljø midt i København. 

Aktuelt er der et overdækket parkeringsareal i det ene af de to gårdrum, hvilket vil kunne inddrages som bygningsareal eller fortsat anven­des til parkering. Københavns Kommune har oplyst, at der ikke vil blive stillet krav til parkerings­pladser ved overgangen fra de nuværende undervisningsanvendelse til anden aktiv anvendelse.

Kælderarealerne er yderst anvendelige og vil kunne indgå i udviklingen som cykelkælder, depotrum, vaske- og linnedrum, restaurant/café til et eventuelt hotel, lager mv. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 107 og lokalplan 164. Ejendommen kan anvendes til serviceerhverv, herunder detailhandel og hoteldrift, og for stueeta­gens vedkommende til publikumsorienteret anvendelse. Indretning af beboelse kan ligeledes finde sted. 

Købmagergade 44-46 er beliggende på den del af Købmagergade, der står foran den største udvikling i de kommende år. I kølvandet på det store løft i bu­tikskvaliteten og lejeniveauet, der er sket på den første del af Købmagergade, er det nu området omkring Rundetårn, der er det næste område der bliver udviklet. Dette giver både forventninger om et generelt løft i kvaliteten og skaber nye benchmark for lejeniveauet i området.

Fakta

Matrikel
6, Rosenborg Kvarter, København
Grundareal
2.650 m²
Bebygget areal
1.901 m²
Etageareal
10.564 m²

Projektleder

Peter Larsson
Projektleder
Telefon
3373 0828
Mail
pl@freja.biz

Mægler

Nicholas Thurø
RED Cushman & Wakefield
Telefon
26242040
Mail
nt@cw-red.dk