Tilbage til ejendomsvisning
Følager 5

Planforhold

Lokalplan nr. 448 for Ny Ellebjerg blev vedtaget af borgerrepræsentationen den 23. september 2010.

Tillæg 1 og 2 til lokalplanen blev vedtaget i foråret 2013 og 2015.

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/byplanlaegning/lokalplaner/vedtagne-lokalplaner/lokalplan-426-450/lokalplan-448