Tilbage til ejendomsvisning
Cortex Park

PLANFORHOLD OG PARKERING

Første etape af Cortex Park - ca. 65.000 etm² - er omfattet af Lokalplan nr. 4-703 "Forsker- & Videnparken. En ny bydel mod Niels Bohrs Allé." Første etape er centralt beliggende umiddelbart øst for Campusvej og rummer muligheder for både erhverv, hotel, butikker, boliger og kollegium.

Parkering er koncentreret i kanten af bebyggelsen, så trafikken begrænses på gader og byrum i kernen. Parkeringsstrukturen giver god adgang til parkering fra alle byggefelter og skaber samtidig plads mellem husene, så arbejdslivet kan sprede sig udenfor.

Der er i lokalplanen for Cortex Parks 1. etape fastsat et minimumskrav på 1 parkeringsplads pr. 150 m² etageareal og et maksimum på 1 parkeringsplads på 50 m² etageareal. Minimumskravet kan fraviges for ungdomsboliger, kollegier, ældreboliger mv.

Der er mulighed for at etablere 1/3 af parkeringspladserne i byrummene, mens op til 2/3 af parkeringspladserne kan etableres på parkeringspladser indrettet på uudnyttede byggefelter. Ved fuld udbygning skal der være indrettet parkeringsfaciliteter i konstruktionen.

Bebyggelsen bliver på 3-6 etager med en enkelt høj 12 etagers bygning som ”landmark” mod Niels Bohrs Allé. Der bygges i en tæt struktur for at minimere arealforbruget og infrastrukturen, hvilket samtidig giver mulighed for at fastholde et stort åbent landskab omkring bebyggelsen i Cortex Park.

Næste etape af Cortex Park, vest for Campusvej, er under lokalplanlægning. Endelig lokalplan forventes vedtaget ultimo september 2016.

Etapen vil komme til at rumme ca. 70.000 etm² og vil bestå af 70 % erhverv og 30 % boliger. Parkering planlægges med samme p-norm som etape 1, men som terrænparkering med central parkering for alle byggefelter.

Bebyggelsen bliver på 3-6 etager med enkelte højere bygninger op til 10 etager bygning mod Niels Bohrs Allé.