Tilbage til ejendomsvisning
Følager

Planforhold

Lokalplan nr. 448 for Ny Ellebjerg blev vedtaget af borgerrepræsentationen den 23. september 2010.

Tillæg 1 og 2 til lokalplanen blev vedtaget i foråret 2013 og 2015.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2980061_1435511737750.pdf