Økonomi

Freja er et velkonsolideret ejendomsselskab.

Ejendommene er optaget i regnskabet til kostpris tillagt forbedringer, og der er ikke opskrevet på disse. Enkelte ejendomme er nedskrevet til forventet salgspris. Ejendomsporteføljen pr. 31. december 2017 bestod af 60 ejendomme for omtrent 1 mia. kr. Ingen ejendomme er belånt, og Freja har i øjeblikket ikke trukket på kreditfaciliteter. 

Regnskabsaflæggelsesprincipper 

Vi lever op til de nyeste IFRS regnskabsstandarder som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav iht. Årsregnskabsloven.


Finanskalender 2018 

07-02-2018      Årsregnskabsmeddelelse

20-03-2018      Ordinær generalforsamling

02-05-2018      Delårsrapport for 1. kvartal

31-08-2018      Delårsrapport for 1. halvår

06-11-2018      Delårsrapport for 3. kvartal

 

Meddelelser til Erhvervsstyrelsen

Læs meddelelserne her (Klik på Offentliggørelser)

Åben Issue
Læs Frejas årsrapport 2017