Økonomi

Freja er et velkonsolideret ejendomsselskab.

Ejendommene er optaget i regnskabet til kostpris tillagt forbedringer, og der er ikke opskrevet på disse. Enkelte ejendomme er nedskrevet til forventet salgspris. Ejendomsporteføljen pr. 30. september 2017 bestod af 69 ejendomme opgjort til 1.054 mio. kr. Ingen ejendomme er belånt, og Freja har i øjeblikket ikke trukket på kreditfaciliteter. 

Regnskabsaflæggelsesprincipper 

Vi lever op til de nyeste IFRS regnskabsstandarder som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav iht. Årsregnskabsloven.


Finanskalender 2017 

07-02-2017      Årsregnskabsmeddelelse

28-03-2017      Ordinær generalforsamling

04-05-2017      Delårsrapport for 1. kvartal

24-08-2017      Delårsrapport for 1. halvår

25-10-2017      Delårsrapport for 3. kvartal

 

Meddelelser til Erhvervsstyrelsen

Læs meddelelserne her (Klik på Offentliggørelser)

Åben Issue
Læs Frejas årsrapport 2016